nach
oben

Gegevensbescherming

Informatie naar paragraaf 5 van de TMG

1. Aansprakelijkheid en auteursrechten:
De gehele inhoud van deze website, inclusief de opzet en programmering, zijn auteursrechtelijk beschermd (© Copyright). Alle rechten voorbehouden, alle informatie zonder garantie, veranderingen voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongewenst verstuurde bijdragen, afbeeldingen of illustraties. Alle teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. De publicatie, overname of het gebruik van teksten, afbeeldingen of andere gegevens enkel met schriftelijke toestemming.

 

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons voor de door ons gelinkte websites.
Voor handleidingen, aanwijzingen, aanbevelingen of inschattingen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Ondanks onze moeite en controles om alles zo goed mogelijk te presenteren zijn onduidelijkheden of interpretatiefouten mogelijk.

 

2. Gegevensverzameling en -opslag
Bij het bezoeken van een website zendt de browser principieel informatie over de soort browser en de versie van de browser van het bijbehorende besturingssysteem, de refereer-URL, het IP-adres, de bestandsnaam, de toegangsstatus, de verzonden bestandsgrootte, de datum en de tijd van de serveraanvraag. Deze gegevens zijn niet aan een persoon of aan een andere gegevensbron te koppelen en worden vervolgens opgeslagen en na een statistische evaluatie verwijderd.

 

3. Cookies
Uw browser slaat de zogenaamde Cookies op. Daarbij gaat het om gegevens die het surfen op het internet gebruiksvriendelijker moeten maken. De opslag van deze Cookies kan in de instellingen van uw browser uitgeschakeld worden.

 

4. Toegang tot en de rectificatie, afscherming en verwijdering van gegevens
Persoonlijke gegevens worden enkel met uw toestemming als antwoord op aanvragen, uitvoering van contracten en de technische administratie voor het beantwoorden van aanvragen, de afwikkeling van contracten en de technische administratie gebruikt en worden ontoegankelijk voor derden opgeslagen. Het overdragen van de gegevens aan derden gebeurt enkel met als doel contractafwikkelingen resp. bij uw toestemming, welke op ieder moment herroepbaar is. Een overdracht of een verkoop van de persoonlijke gegevens zal nooit plaatsvinden.

 

U kunt op ieder moment informatie over de opgeslagen gegevens, het doel van de opslag en de herkomst opvragen. Daarbij bestaat naar inachtneming van de wettelijke voorschriften een recht op toelage, blokkade en verwijdering van persoonlijke gegevens. Een overeenkomstige aanvraag resp. een verlangen naar toelage, blokkade of verwijdering van de persoonlijke gegevens is via de op de website genoemde contactgegevens mogelijk.

 

5. Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door u het analyseren van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en wordt daar opgeslagen. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres alsnog door Google binnen de landen van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst in de Europese Economische Ruimte (EER) van tevoren verkort. Slechts bij uitzonderingen wordt het gehele IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten verstuurd en daar verkort.

 

In opdracht van de aansprakelijke van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de betreffende website in te schatten, om rapporten over de webactiviteiten samen te vatten en om verdere met de websitegebruik en het internetgebruik verbondene service tegenover de maker van de website te vervullen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt echter het opslaan van cookies door een betreffende instelling in uw browser software verhinderen: wij willen u er echter wel op wijzen dat u daarmee in dit geval verschillende functies van de website niet in zijn volle omvang kunt gebruiken. U kunt daarnaast het overdragen van de door de cookies op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, wanneer u via de volgende link beschikbare Browser Plug-ins download en deze installeert [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl].

 

Bron en verdere informatie: just law advocatuur Göttingen

Boek accommodatie nu

Het Hotel Speyer am Technik Museum ligt in een rustige omgeving direct in het centrum van de Domstad Speyer op het terrein van het TECHNIK MUSEUM SPEYER. Overnacht in drie huizen met 108 comfortabele kamers.

Select kamer